Chia sẻ code web nuôi nick Facebook

Một số tính năng:

  • Tính năng đăng bài tự động , xếp lịch đăng bài , mẫu bài đăng , báo cáo thống kê,….
  • Nuôi Group Facebook : Tính năng đăng bài vô nhóm , tham gia nhóm ( tham gia theo UID ) , tự động mời bạn vào nhóm , tự động up top bài viết , lịch làm việc
  • Nuôi Nick Facebook : Tự động kết bạn , kết bạn theo list UID , tự động chấp nhận lời kết bạn , tự động hủy kết bạn , tự động đăng bài viết lấy từ nick facebook khác ,tự động thể hiện cảm xúc các bài viết trên new feed , tự động bình luận các bài viết trên new feed
  • Nuôi Page Facebook : tự động lấy bài đăng của page khác , tự động thả tim các bài viết trên profile
  • Nuôi được nhiều nick facebook
  • Tính năng kiếm tiền qua link ref quảng cáo
  • Tool Facebook : get token hàng loạt , seeding like , seeding bình luận
  • Và còn nhiều tính năng khác nữa.

 CÀI ĐẶT :

Config tại /cache/config/db.php
Cron các file /botcamxuc.cronjob.php , /friend.cronjob.php , /group.cronjob.php , /cronjob.php

Nói chung các bạn muốn dùng để kinh doanh thì nên Edit lại hoàn chỉnh code là được

Loading...